CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT đường dây CAO THẾ, trung THẾ, hạ thế & trạm biến áp

Điều Hòa Không Khí & Thông Gió

thông tin liên hệ
Trần Vĩnh Sơn
Giám đốc - 0905135004

-

Lê Phong
P. Giám Đốc
0905 024 336 (Zalo) - 0935 464 336

CUNG CẤP VẬT TƯ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG ĐƯỜNG DÂY CAO THẾ, TRUNG THẾ, HẠ THẾ VÀ TRẠM BIẾN ÁP

CẢI TẠO, NÂNG CẤP CƠ SỞ  42 BẠCH ĐẰNG ĐỂ LÀM BẢO TÀNG ĐÀ NẴNG
CẢI TẠO, NÂNG CẤP CƠ SỞ 42 BẠCH ĐẰNG ĐỂ LÀM BẢO TÀNG Đ...
SỮA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN CẤP NGUỒN BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG
SỮA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN CẤP NGUỒN BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG
KHẢO SÁT, THIẾT KẾ, CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT TUYẾN CÁP NGẦM 24KV VÀ TRẠM BIẾN ÁP 2X1250KVA - BÌNH ĐỊNH
KHẢO SÁT, THIẾT KẾ, CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT TUYẾN...
KHẢO SÁT, THIẾT KẾ, CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT TUYẾN CÁP NGẦM 24KV VÀ TRẠM BIẾN ÁP 2X2000KVA
KHẢO SÁT, THIẾT KẾ, CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT TUYẾN...
THI CÔNG LẮP ĐẶT TRẠM BIẾN ÁP 1250KVA TẠI KHU CÔNG NGHIỆP HÒA KHÁNH
THI CÔNG LẮP ĐẶT TRẠM BIẾN ÁP 1250KVA TẠI KHU CÔNG NGHI...
THI CÔNG XÂY DỰNG TRẠM BIẾN ÁP, TUYẾN ĐƯỜNG DÂY, MÁY PHÁT ĐIỆN TẠI TÒA NHÀ VIETTEL XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, ĐA NẴNG
THI CÔNG XÂY DỰNG TRẠM BIẾN ÁP, TUYẾN ĐƯỜNG DÂY, MÁY PH...
THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 22KV VÀ MÁY BIẾN ÁP CHO TRẠM CÁP QUANG BIỂN QUỐC TẾ BÌNH ĐỊNH
THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 22KV VÀ MÁY BIẾN...
CUNG CẤP MÁY BIẾN ÁP 3P 1000KVA TẠI THÀNH PHỐ HUẾ
CUNG CẤP MÁY BIẾN ÁP 3P 1000KVA TẠI THÀNH PHỐ HUẾ

ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ & THÔNG GIÓ

CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÓA KHÔNG KHÍ CÔNG TY HOA SEN NHƠN HỘI, TỈNH BÌNH ĐỊNH
CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÓA KHÔNG KHÍ CÔNG TY...

THI CÔNG HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC

CUNG CẤP VẬT TƯ VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI CÔNG TRÌNH TOYOTA
CUNG CẤP VẬT TƯ VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI...
Lắp Đặt Hệ Thống Điện - Nước
Lắp Đặt Hệ Thống Điện - Nước
Lắp Đặt Hệ Thống Điện - Nước
Lắp Đặt Hệ Thống Điện - Nước
Lắp Đặt Hệ Thộng Điện Lạnh
Lắp Đặt Hệ Thộng Điện Lạnh
Lắp Đặt Hệ Thống Điện - Nước
Lắp Đặt Hệ Thống Điện - Nước
Lắp Đặt Hệ Thống Điện - Nước
Lắp Đặt Hệ Thống Điện - Nước
Lắp Đặt Hệ Thộng Điện Lạnh
Lắp Đặt Hệ Thộng Điện Lạnh
Lắp Đặt Hệ Thộng Điện Lạnh
Lắp Đặt Hệ Thộng Điện Lạnh